2002

APC-proteinets betydning for opståen af colorectal cancer

Forfatter: 
Kasper Andersen

I over 80% af alle tilfælde af colorectale cancere (CRC), både arvelige og sporadiske, ses der mutationer i APC‐genet (Adenomatous Polyposis Coli), som medfører tab af APCproteinets funktion. Man mener, at APC‐mutationer er den initierende faktor for opståen af disse CRC, da tab af APCfunktion har vidtrækkende konsekvenser for cellen. Primært medfører tab af APC‐funktion forandring af transskriptionen af en lang række gener, der medfører tab af cellecykluskontrol, nedbrydning af den ekstracellulære matrix (ECM) og dannelse af et mikromiljø der er gunstigt for videre tumorprogression (fig. 1). Læs hele »

Opgave-fil: 

Allogen Knoglemarvstransplantationer - En gennemgang af de basale principper og de væsentligste komplikationer, med særlig vægt på "transplantat mod værtssygdomme"

Forfatter: 
Johnny Andersen

Jeg vil i denne opgave kigge på behandlingsformen knoglemarvstransplantation (KMT), som man med rette også kunne kalde stamcelletransplantation, da knoglemarv kun er en af kilderne til stamceller. Jeg vil kort beskrive selve proceduren og hvilke sygdomme man bruger behandlingen til, for derefter at gå i dybden med komplikationerne, med hovedvægten på Graft-Versus-Host-Disease (GVHD) - det er det største problem ved denne behandling. Derudover vil jeg belyse problemstillingen GVHD/Graf-Versus-Leukemia (GVL). Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!