Cytokiner

Pro-inflammatoriske cytokiners rolle ved udvikling af kronisk inflammatorsik tarm sygdom

Forfatter: 
Christian Lildal Carranza

Kronisk inflammatorisk tarm sygdom (KIT), dækker over de to sygdomme colitis ulcerosa (UC) og Crohn’s sygdom (CD). Selvom ætiologien for de to sygdomme er ukendt, er der mange bud på sygdommenes ophav. Et godt bud indvolverer cytokinernes kraftige indflydelse på sygdommenes patologi, men man ved endnu ikke, i hvor stor grad cytokinerne bidrager som årsag til, at KIT bryder ud. Det antydes flere steder, at defekter i cytokinreguleringen er medårsag til udviklingen af KIT. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!