2007

The economic impact of dengue hemorrhagic fever on family level in Southern Vietnam

Forfatter: 
Frederikke Falkencrone Rönsholt
Hovedvejleder: 
Mette Lønstrup Harving, MD

Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquitoes (Aedes Aegypti). WHO estimates that 40% of the world’s population live in areas endemic for dengue fever, and that there are approximately 50 million cases of dengue infection worldwide every year. Læs hele »

Opgave-fil: 

Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade

Forfatter: 
Rune Sort

Formålet med dette litteraturstudie er at give en oversigt over rationalet bag anvendelsen af hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade. Læs hele »

Opgave-fil: 

Kardiovaskulære indices for arbejdsbetinget stress med fokus på heart rate variability under lægers vagtarbejde

Forfatter: 
Sune Kjems Skuldbøl

Formålet med denne opgave er at belyse om lægers vagtarbejde kan udgøre en helbredsmæssig risiko på grund af stress.

Der er i adskillige undersøgelser fundet en sammenhæng mellem kardiovaskulær sygdom (CVD) og psykisk arbejdsbelastning /stress. Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem skifteholds- og natarbejde og CVD. I den ene af disse undersøgelser blev det konkluderet at denne sammenhæng ikke kunne forklares ud fra grad af anstrengelse ved arbejdet, rygning eller forskel i uddannelse. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!