APC-protein

APC-proteinets betydning for opståen af colorectal cancer

Forfatter: 
Kasper Andersen

I over 80% af alle tilfælde af colorectale cancere (CRC), både arvelige og sporadiske, ses der mutationer i APC‐genet (Adenomatous Polyposis Coli), som medfører tab af APCproteinets funktion. Man mener, at APC‐mutationer er den initierende faktor for opståen af disse CRC, da tab af APCfunktion har vidtrækkende konsekvenser for cellen. Primært medfører tab af APC‐funktion forandring af transskriptionen af en lang række gener, der medfører tab af cellecykluskontrol, nedbrydning af den ekstracellulære matrix (ECM) og dannelse af et mikromiljø der er gunstigt for videre tumorprogression (fig. 1). Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!