Humerusfraktur

Behandling af proksimale humerusfrakturer, herunder retrospektiv evaluering af ny osteosyntesemetode med Proximal Humeral Internal Locking System (PHILOS)

Forfatter: 
Henrik Friis Juhl

Den proksimale humerusfraktur er en af de frakturtyper, hvis behandling frembyder flest tekniske vanskeligheder og giver de ringeste kliniske resultater. Hvor korrekt behandlingen af komplicerede skaftbrug på underekstremitens knogler ofte kan give udmærket klinisk resultat, kan proksimale humerusfrakturer med selv mindre dislokation medføre væsentlige funktionelle begrænsninger for patienten. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!