Immunologi

Primær immundefekt med nedsat immunglobulin niveu

Forfatter: 
Shahid Manan

Denne OSVAL har til formål med udgangspunkt i en beskrivelse af det normale infektionsforsvar, at give enoversigtpræget fremstilling af forhold, der har betydning for funktionen af immunsystemet, specielt det specifikke antistof-medierde imunrespons.

Der gives en beskrivelse af den cellulære basis for etablering af et immunrespons, hvorefter antistoffers roller beskrives mere indgående.

Opgave-fil: 

Pro-inflammatoriske cytokiners rolle ved udvikling af kronisk inflammatorsik tarm sygdom

Forfatter: 
Christian Lildal Carranza

Kronisk inflammatorisk tarm sygdom (KIT), dækker over de to sygdomme colitis ulcerosa (UC) og Crohn’s sygdom (CD). Selvom ætiologien for de to sygdomme er ukendt, er der mange bud på sygdommenes ophav. Et godt bud indvolverer cytokinernes kraftige indflydelse på sygdommenes patologi, men man ved endnu ikke, i hvor stor grad cytokinerne bidrager som årsag til, at KIT bryder ud. Det antydes flere steder, at defekter i cytokinreguleringen er medårsag til udviklingen af KIT. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!