Brutons agammaglobulinæmi

Primær immundefekt med nedsat immunglobulin niveu

Forfatter: 
Shahid Manan

Denne OSVAL har til formål med udgangspunkt i en beskrivelse af det normale infektionsforsvar, at give enoversigtpræget fremstilling af forhold, der har betydning for funktionen af immunsystemet, specielt det specifikke antistof-medierde imunrespons.

Der gives en beskrivelse af den cellulære basis for etablering af et immunrespons, hvorefter antistoffers roller beskrives mere indgående.

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!