2005

Retrospektiv indsigt i de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004

Forfatter: 
Morten Engsig

Formål:
Denne opgørelse havde til formål, at evaluere de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004.

Introduktion:
Det penetrerende traume udgør en ikke negligeabel mængde af det samlede antal af patienter der gennem et år modtager behandling på et traumecenter i et urbant område, og for det ansvarlige traumeteam er disse patienter en udfordring. Læs hele »

Opgave-fil: 

Myelin inhibitorerne og deres fælles signalvej

Forfatter: 
Rúna Olsen

Nogo-A er et protein der sidder på myelinet, der omgiver axoner i CNS. Den N- og C-terminale ende er lokaliseret intracellulært, mens den midterste del, Nogo-66, er ekstracellulært. Nogo-A hæmmer regeneration i CNS. MAG er lokaliseret på samme sted på myelinet, og ligesom Nogo-A hæmmer MAG også regeneration. OMgp er den tredje og seneste af myelin inhibitorerne. Den sidder også på myelin membranen og hæmmer regeneration. Læs hele »

Opgave-fil: 

Behandling af proksimale humerusfrakturer, herunder retrospektiv evaluering af ny osteosyntesemetode med Proximal Humeral Internal Locking System (PHILOS)

Forfatter: 
Henrik Friis Juhl

Den proksimale humerusfraktur er en af de frakturtyper, hvis behandling frembyder flest tekniske vanskeligheder og giver de ringeste kliniske resultater. Hvor korrekt behandlingen af komplicerede skaftbrug på underekstremitens knogler ofte kan give udmærket klinisk resultat, kan proksimale humerusfrakturer med selv mindre dislokation medføre væsentlige funktionelle begrænsninger for patienten. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!