Kardiologi

Blodglukose kontrol hos diabetikere under hjertekirurgi

Forfatter: 
Amardeep Singh
Hovedvejleder: 
Stig Yndgaard, Overlæge, Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet

Diabetes mellitus er den hyppigste af alle endokrine sygdomme. Den forekommer med stigende prævalens hos 5-10% i alderen 60-80 år og hos 1-2% af befolkningen som helhed. I 1995 var der 135 millioner personer med diabetes. Det forventes at tallet i år 2010 vil være steget til 213 millioner, og i 2025, vil der være 300 millioner mennesker i hele verden med diabetes. Patienter med diabetes mellitus har øget risiko for operativt indgreb. Diabetes er en velkendt risikofaktor i udviklingen af bl.a. hjerte-kar sygdomme og hjerteinfarkt. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!