Blodglukose kontrol hos diabetikere under hjertekirurgi

Forfatter: 
Amardeep Singh
Hovedvejleder: 
Stig Yndgaard, Overlæge, Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet

Diabetes mellitus er den hyppigste af alle endokrine sygdomme. Den forekommer med stigende prævalens hos 5-10% i alderen 60-80 år og hos 1-2% af befolkningen som helhed. I 1995 var der 135 millioner personer med diabetes. Det forventes at tallet i år 2010 vil være steget til 213 millioner, og i 2025, vil der være 300 millioner mennesker i hele verden med diabetes. Patienter med diabetes mellitus har øget risiko for operativt indgreb. Diabetes er en velkendt risikofaktor i udviklingen af bl.a. hjerte-kar sygdomme og hjerteinfarkt. Patienter med diabetes har væsentligt øget kort- og langtidsmortalitet i forbindelse med kirurgi.

Et retrospektivt studie fra 1985 har vist at velregulerede diabetes ikke nødvendigvis er forbundet med en øget postoperativ morbiditet. En nyere belgisk undersøgelse har vist at blodglukose (BG) mellem 4,5-6,1 hos intensive patienter giver færre komplikationer og bedre overlevelse i det intensive forløb.

Formålet med denne opgave er at beskrive de hormonelle og metaboliske ændringer der foregår under kirurgi; at beskrive de to former for diabetes mellitus; at undersøge effekten af BG på den postoperative morbiditet og mortalitet; at beskrive konventionelle samt den nyere intensive behandlingsregimer for blodglukose kontrol under kirurgi; at forklare hvordan den præoperative evaluering kan minimere risiko for postoperative komplikationer; og til sidst, med eget studie af 46 diabetespatienter under hjertekirurgi på Rigshospitalet at undersøge hvorvidt det er muligt at holde blodglukose på et lavere niveau ved brug af den intensive regime fremfor de konventionelle.

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!