Københavns Universitet (KU)

bil spil Danmark

Forfatter: 
BIL SPIL

The Fulfilling and Engaging Online Bil Spil Læs hele »

Neuroæstetikkens betydning for opfattelsen af ansigtsskønhedsidealer og kosmetisk kirurgi

Forfatter: 
Alia Hussain
Hovedvejleder: 
Adam Bencard, Medicinsk Museion (SUND)

RESUMÉ

Formålet med denne bacheloropgave er, at undersøge hvilken betydning neuroæstetikken har for vores opfattelse af ansigtsskønhedsidealer og den kosmetiske kirurgi. Der vil være særligt fokus på emnerne 'fortolkning' og 'ensartethed'. Læs hele »

Mediastinitis in Cardiac Surgery

Forfatter: 
Gorm Mørk Hansen
Hovedvejleder: 
Ovl. Klinisk Lektor Henrik Arendrup, Thoraxkir.afd. RH

Abstract
Introduction and objective: Mediastinitis (M.)
is a rare but potentially devastating
complication to cardiac surgery. However, very
little data exists to illuminate the consequences
of M. in Denmark. The objective of this study
was to examine the clinical outcome of M.
following cardiac surgery at one Danish Dept.
of Cardiothoracic Surgery in terms of prolonged
hospitalization, morbidity (defined as chronic
sequelae) and mortality. Furthermore an
assessment of the effectiveness of VAC therapy
(Vacuum Assisted Closure) in the treatment of Læs hele »

Skal børn med affektkramper behandles med jern?

Forfatter: 
Katrine Wibe Pedersen
Hovedvejleder: 
Finn Ursin Knudsen, MD

Affektkrampers (affektanfald, convulsiones e furore, Wegbleiben) ætiologi, patofysiologi og behandling er uafklarede. Nye data har belyst spørgsmålene: Øger jernmangelanæmi risikoen for affektkramper hos disponerede børn? Er der evidensbaseret effekt af forebyggende jernbehandling? Kan den eventuelle sammenhæng forklares? Læs hele »

Opgave-fil: 

Retrospektiv indsigt i de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004

Forfatter: 
Morten Engsig

Formål:
Denne opgørelse havde til formål, at evaluere de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004.

Introduktion:
Det penetrerende traume udgør en ikke negligeabel mængde af det samlede antal af patienter der gennem et år modtager behandling på et traumecenter i et urbant område, og for det ansvarlige traumeteam er disse patienter en udfordring. Læs hele »

Opgave-fil: 

Direkte monitorering af hjernevævsilttension i neurointensiv behandling (TBI)

Forfatter: 
Ragnhild Bye Stavang

Dette litteraturstudie undersøger hvilken evidens der findes i litteraturen for anvendelsen af direkte måling af hjernevævsilttension som klinisk redskab ved behandlingen af patienter med svær traumatisk hjerneskade (TBI). Få komplikationer er forbundet med anvendelse af PbrO2. Monitorfragilitet kan medføre øgede udgifter til nye prober. Metoden giver tidlig og relevant diagnostisk information som konventionelle metoder til cerebral overvågning overser. Klinisk outcome er generelt bedre hos patienter, hvor PbrO2 monitoreres som supplement til standard TBI-monitorering. Læs hele »

Opgave-fil: 

The economic impact of dengue hemorrhagic fever on family level in Southern Vietnam

Forfatter: 
Frederikke Falkencrone Rönsholt
Hovedvejleder: 
Mette Lønstrup Harving, MD

Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquitoes (Aedes Aegypti). WHO estimates that 40% of the world’s population live in areas endemic for dengue fever, and that there are approximately 50 million cases of dengue infection worldwide every year. Læs hele »

Opgave-fil: 

Dystophia myotonica - RNA patogenese

Forfatter: 
Turið Holm Johannessen

Dystrophia myotonica (DM) er den almindeligste form for muskeldystrofi hos voksne. Der findes to typer, DM1 og DM2, med mutationer i hhv. en kinase og et nukleinsyre bindende protein. Haploinsufficiens af disse gener har vist sig at være utilstrækkeligt til at frembringe den komplicerede multisystemiske fænotype, der består af bl.a. myotoni, insulinresistens, kardielle ledningsforstyrrelser og hukommelsessvækkelse. Derimod tyder mere og mere på at mutationerne, hhv. Læs hele »

Opgave-fil: 

Myelin inhibitorerne og deres fælles signalvej

Forfatter: 
Rúna Olsen

Nogo-A er et protein der sidder på myelinet, der omgiver axoner i CNS. Den N- og C-terminale ende er lokaliseret intracellulært, mens den midterste del, Nogo-66, er ekstracellulært. Nogo-A hæmmer regeneration i CNS. MAG er lokaliseret på samme sted på myelinet, og ligesom Nogo-A hæmmer MAG også regeneration. OMgp er den tredje og seneste af myelin inhibitorerne. Den sidder også på myelin membranen og hæmmer regeneration. Læs hele »

Opgave-fil: 

Hysteriets eksistens

Forfatter: 
Nadia Lyhne Larsen

Jeg har i min gennemlæsning af litteraturen på området, historisk som medicinsk, undret mig over det manglende fokus på patienternes problemer. Meget har været en strid om ord og kun en mindre del af litteraturen har fokuseret på at løse problemet. Derfor vil jeg i denne opgave forsøge at være løsningsorienteret i min belysning af hysteriets historie og status i dag. Jeg vil i min opgave gennemgå hysteriets historie og særligt lægge vægt på de teorier, der eksisterer om både sygdommens og selve ordets genese. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!