e-Health

Telemedicin - Hvad er det og hvad kan det bruges til?

Forfatter: 
Espen Skalle
Hovedvejleder: 
Ole Winding, Forskningslektor, MD, Proteinlaboratoriet, Panum Instituttet

Telemedisin er et relativt ukjent begrep blant leger og andre helsearbeidere. Dette på tross av at telemedisin er ett av de mest ekspansive og innovative områder innefor helsesektoren i dag.

Formålet med denne OSVAL-I oppgave er å svare på hva telemedisin er, samtidig som det gies noen konkrete eksempler på telemedisinske tjenester som allerede finnes i dag. Dette diskuteres opp i mot de Danske overordnende helsepolitiske mål. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!