2003

bil spil Danmark

Forfatter: 
BIL SPIL

The Fulfilling and Engaging Online Bil Spil Læs hele »

Blodglukose kontrol hos diabetikere under hjertekirurgi

Forfatter: 
Amardeep Singh
Hovedvejleder: 
Stig Yndgaard, Overlæge, Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet

Diabetes mellitus er den hyppigste af alle endokrine sygdomme. Den forekommer med stigende prævalens hos 5-10% i alderen 60-80 år og hos 1-2% af befolkningen som helhed. I 1995 var der 135 millioner personer med diabetes. Det forventes at tallet i år 2010 vil være steget til 213 millioner, og i 2025, vil der være 300 millioner mennesker i hele verden med diabetes. Patienter med diabetes mellitus har øget risiko for operativt indgreb. Diabetes er en velkendt risikofaktor i udviklingen af bl.a. hjerte-kar sygdomme og hjerteinfarkt. Læs hele »

Opgave-fil: 

Ekstrahepatisk biliær atresi

Forfatter: 
Mohammad Jafar

Biliær Atresi (BA) er den hyppigste årsag til konjugeret hyperbilirubinæmi i de første levemåneder og dermed den hyppigste årsag til levertransplantation for denne aldersgruppe. Det er en progredierende, idiopatisk, nekroinflammatorisk proces som involverer en del af eller hele det ekstrahepatiske galdegangssystem og fører til diskontinuitet af afløbet og dermed til kolestase, fibrose og cirrhose. De intrahepatiske galdegange er ofte involverede (måske sekundært til de ekstrahepatiske), hvilket gør at nogen vælger blot at kalde det for Biliær Atresi.

Opgave-fil: 

Urinvejsinfektion - Akut ukomplicereret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder

Forfatter: 
Rizwan Ahmed Butt
Klaus Theede

Urinvejsinfektioner hos yngre kvinder er en udbredt sygdom, og der har i senere år været en diskussion omkring den empiriske behandling, fordi resistensen hos de uropatogene bakterier overfor de mest anvendte antibiotika er stigende. Vi syntes derfor, at det kunne være spændende at belyse denne problematik på basis af et litteraturstudie. Vi valgte at koncentrere os om akut ukompliceret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder for at have mulighed for at lave en bred gennemgang af området. Opgaven er opbygget, så vi i logisk rækkefølge gennemgår de forskellige aspekter af om-rådet. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!