Patologi

Ekstrahepatisk biliær atresi

Forfatter: 
Mohammad Jafar

Biliær Atresi (BA) er den hyppigste årsag til konjugeret hyperbilirubinæmi i de første levemåneder og dermed den hyppigste årsag til levertransplantation for denne aldersgruppe. Det er en progredierende, idiopatisk, nekroinflammatorisk proces som involverer en del af eller hele det ekstrahepatiske galdegangssystem og fører til diskontinuitet af afløbet og dermed til kolestase, fibrose og cirrhose. De intrahepatiske galdegange er ofte involverede (måske sekundært til de ekstrahepatiske), hvilket gør at nogen vælger blot at kalde det for Biliær Atresi.

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!