Motorcykelulykker Rigshospitalets Traume Center 2003 til 2006

Forfatter: 
Christina Matthissen

Motorcyklister er nogen af trafikkens mest udsatte. Den høje hastighed og den ringe beskyttelse de
er udsat for, giver stor risiko for svære traumer ved motorcykelulykker, og antallet af motorcykelulykker har været stærkt stigende siden 2000.

I år 2007 omkom 33 som følge af motorcykeluheld. Det stigende antal fik Havarikommisionen for
Vejtrafikulykker til at iværksætte den, til dato største danske undersøgelse af motorcykelulykker.
Falck registrerede i perioden 10.marts til 31.juli 2008 detaljerede oplysninger, når de blev kaldt ud til motorcykelulykker. Dette med henblik på at kortlægge samtlige omstændigheder omkring ulykken
i forhold til senere rådgivning og profylakse.

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!